Mahaba ang araw. Maikli ang panahon.

Tuwing alas kuwatro ay titilaok ang tandang—pinababangon ka na upang magkuskos ng labada. Kapipikit mo lang. Ngalay pa ang mga braso mo sa pamamalantsa. Kailangan mong unahan ang ulan. Kailangan nating umasa sa araw kahit makulimlim ang mga umaga.

Pagkaliwanag ay aayain kitang saluhan ako sa almusal ngunit tatanggihan mo ako parati.

“Nagkape na ako,” wika mo.

Lalabas ka upang mamalengke.

Mag-isa akong kakain ng pinainit na ulam. Iiwan ko ang mga plato para linisin ang kanilang mga sarili.

Pinapatay natin ang isa’t isa.

Sa dapithapon ay darating ka. Wala na naman akong nagawa. Makakatulog ka sa sofa. Mahaba ang araw. Maikli ang panahon. Siguro’y ang tanging makakapagpanatili ng iyong puso ay ang mga drama sa TV na ilang beses mo nang napagmasdan at tinulugan. Walang saysay ang balita. Paulit-ulit lang ang mga araw sa mga taon na hindi na natin mabubura sa ating mga mukha.

Sa hapunan lang tayo magtatagpo. Ang hapag ay masikip ngunit magkakalayo ang ating mga guni-guni. Pagod ang aking isip—mas napapagod sa kaiisip ng iyong mga hindi iniisip.

‘Di ba’t may pangarap ka rin naman dati?

Kailan pa nagsisulputan ang mga linya sa pagod mo nang mga mata? Hindi ko na yata maalala ang iyong mukha noong kaya pa ng mga bisig mong dalhin ang aking bigat. Hinuhubog tayo pareho ng pagod. Nauudlot na lang tayo palagi sa walang paroroonang pagpapaantala ng ating mga ninanais.

Ang tinis ng boses mo ay ganoon pa ring ikinagigiliw ng aking mga tenga. Galak itong magkuwento sa isang nawawalang pag-ibig. Lumalayo. Inilalayo lalo ng panahon.

Galit ako sa iyo dahil tumigil kang mangarap.

Ngunit kahit pagod na ang iyong mga kamay, ang mga mata mo ay minamahal ko pa rin. Hindi titila ang pangangarap ko para sa atin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s