kailangang magising

Kay sayang manatili
sa panaginip.
Walang galit,
walang pilit
sa nararamdaman.

Kay sayang magising
mula sa idlip
at subukang makabalik
sa naudlot na panaginip.

Kung makabalik ma’y
napakasayang:
maramdaman
na   n a p a k a g a a n
ng pakiramdam
dahil hindi na ako galit sa’yo;

makasalubong,
habang naglalakad, ang mga mata mong
masaya at hindi na rin
galit sa akin.

Labi mo’y pula,
binibigkas ang dating tawagan.
At ako’y nababahala
sa hindi inaasahang
galak na dulot mo.

Ang dulo nito’y makikilala
ng anino ko ang liwanag nito.

Kung hindi: mananatiling
gising at pipiliting
makatulog ulit at
maiwan sa liwaliw.
Hindi mangyayari.

Buong araw dadalhin
at bubuhatin
ang puso na lunod
sa lungkot at galit.

Hindi makakakain
sapagkat wala nang gana

mangarap
na maibalik
ang ulo sa panaginip
dahil
pagod na akong magalit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s