Talimang

Saan ba ako magsisimula?
Dito naman yata’y walang mapapala;
kamangmangan,
gawa lang ng kagustuhan:
sarili’y pagtakpan
at palabasing “tama” ang kabaluktutan.

Opensibo noon,
sinulat ni Ely
sa Sticker Happy.
kababalaghan.
pinagtakpan.
Ba’t hindi na ulit narinig?
Ewan mo at ewan natin.

Tayo ang ginigipit ngayon
dahil hindi nilunok ang lason;
dahil tayo ay nag-isip:
‘di nagpadala sa ihip
ng emosy0n at luha.
Nakuha pa nating tumawa.

Talimang.
Pawang panlilinlang.
Copy at paste
sa Google Translate.
Sa pagaakalang
hindi malalaman.
Isang pagkakamali.

Opinyon ay ikakahamak.
Nakita ng bulag:
Kasinungalingan, talamak.
Para sarili’y depensahan,
dinamay pa ang buong bayan.
Kailanma’y ‘di magiging tama ang mali,
lalo na’t ang pag-iisip ay bali.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s