Sabi. (In Filipino)

Nagtanim sa bakuran,
Sa bakuran nagtanim.
Lumabas na maputi,
Nang umuwi ay maitim.

Puro hirap, puro pagod
Upang itaguyod
Ang isang ina at batang musmos.

‘Sandaan ay kapos,
Sa pagkain ay naghihikahos.
Kailangang kumayod, magtrabaho nang lubos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s